sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

İmar Barışı ile İmar Affı arasında anlamsal bir fark yoktur. Fark sadece siyaseten yapılmak istenen algı manipülasyonudur. Hatırlanır ki, “bu bir İmar Affı değil İmar Barışıdır” denilmişti, ilgili bakan tarafından. Aslen irdeleyeceğimiz taraf bu değil, bu affın beraberinde getirdikleridir.

İmar Barışı/Affı  denince  akla RANT mevzusu gelmelidir.

Peki nedir RANT?

Genel anlam olarak “getiri” demek olsa da,

RANT, emek harcamadan elde edilen gelirdir.

RANT, iktisaden doğanın getirisi şeklinde ifade edilir.

RANT, topraktan kazançtır.

Bu ne demektir?.

Toprağın sınırlı olması dolayısıyla, toprak sahibinin kısa dönemde veya uzun dönemde sağlayacağı emeksiz bir gelirdir, RANT.

“İktisat biliminde rant kavramını ilk kez bugün dahi geçerliliğini koruyacak şekilde açıklayan klasik iktisatçılardan David Ricardo’ ya göre rant, doğanın cömertliğinden değil, aksine cimriliğinden doğmaktadır. Ricardo, rantın, toprağın kıt olması ve bunun sonucunda fiyatların artması sonucunda elde edilen bir değer olduğunu ifade etmektedir.”(alıntıdır)

RANT, sebepsiz zenginleşmedir.

Yani, bu noktadan hareketle konuyu gündemimize getirecek olursak ;

3 kat imarlı arsasına, ilim ve fen normları ile imar yasalarının hepsine muhalefet ederek, 5 katlı bina yapan necip! vatandaş, kanuna uyan sıradan! vatandaşlara göre 2 kat fazladan(emeksiz, haksız)  kazanmıştır. Ya da Hazine Arazisine (kamu malına diye okuyun) gecekondu yapan necip! vatandaş, sıradan! vatandaşa göre bedavadan veya çok düşük bedelle, yüksek ederli bir mülk sahibi olmuştur.

Değerli okuyucular,

RANT , vergisi alınmazsa haksız kazançtır.

RANT, vergisi alınmazsa, kamu hakkının peşkeş çektirilmesidir.

RANT, oy uğruna imtiyaz sağlanmasıdır.

Hukuki ve etik değildir.

(Dinen de caiz değildir belki! Öyle ya, “Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır” yazıyor, vergi dairelerinde)

Ez cümle,

İmar barışından yararlanan necip! vatandaşlardan, haksız kazanç vergisi yani “RANT VERGİSİ ” alınması kesinlikle gereklidir. Alınacak bu vergi, sosyal ve vergisel adaleti bir nebze de olsa sağlayacaktır.

Ve adalet devletin temelidir..

Burak KUTER